Khách hàng

Công trình tiêu biểu

KINH NGHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
Danh sách các công trình đã thực hiện:

Stt Tên khách hàng Côn trùng thi công
1 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TPHCM Diệt Mối + Diệt chuột + Diệt côn trùng
2 Viện nghiên cứu phát triển TPHCM Diệt Mối
3 Phòng công chứng số 1 TPHCM Diệt Chuột
4 Bô công an tại TPHCM Diệt Mối
5 Chi nhánh công ty cp đầu tư Vạn Thịnh Phát-cao ốc Pasteur Diệt Mối
6 Điện lực nhơn trạch-đồng nai Diệt Mối
7 Chi cục hải quan cảng sài gòn Diệt Mối + Diệt côn trùng
8 Chi nhánh cty cp du lịch việt nam-khách sạn Á Châu Diệt Muỗi + Diệt gián
9 Công ty cp đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông Diệt Mối
10 Công ty cp sài gòn tiếp thị ( báo tiếp thị sài gòn) Diệt Chuột
11 Trung tâm tư vấn và hổ trợ CDCCKT Nông Nghiệp Khử trùng
12 Công ty tnhh sài gòn may mặc xuất khẩu Diệt Chuột
13 Chi nhánh công ty cp tm dv phan duy (kho lạnh Phan Duy) Khử trùng + Diệt chuột+ Diệt côn trùng
14 Công ty cp Quốc Tế bắc sài gòn ( The Oasis) Diệt Mối+Diệt chuột+rắn+Diệt côn trùng
15 Chi nhánh công ty cp tập đoàn Trung Thủy ( Miss áo dài) Diệt Mối+ Diệt chuột
16 Công ty tnhh tv-tk xây dựng nhà Phương Đông Diệt Mối
17 Công ty tnhh mtv sophie việt nam Diệt Chuột
18 Công ty tnhh saitex international việt nam Diệt Chuột + Diệt  côn trùng
19 Trường đại học quốc tế- đại học quốc gia TPHCM Diệt Chuột
20 Công ty tnhh thực phẩm Chenlin Diệt Chuột + Diệt gián đức
21 Công ty cp đầu tư xây dựng Gia Bình Diệt Mối
22 Công ty tnhh Hsiehs Biotech Diệt Côn trùng+ Diệt chuột
23 Công ty RKW Lotus Diệt Côn trùng+ Diệt chuột
24 Nhà khách thể thao Diệt Côn trùng+Diệt chuột
25 Cn cty tnhh mtv tm Gianh Anh ( hà nội) Diệt Mối
26 Chi nhánh tổng công ty thuốc lá việt nam-công ty thương mại miền Nam Diệt Mối
27 Công ty tnhh mtv xd-tm Việt Phố Hưng Diệt Mối
28 Khách sạn Đại Hoàng Gia Diệt Chuột + Diệt mối
29 Công ty Tnhh ngôi nhà điện tử ( panasonic) Diệt Mối
30 Công ty giầy Thịnh Vượng Diệt Kiến
31 Công ty tnhh vinawood Diệt Mối+Diệt  chuột